EN

Zachowania konsumenckie studentów w gospodarce i przestrzeni miast poprzemysłowych

Po świątecznej i majówkowej przerwie wznawiamy spotkania w ramach seminariów RECOURSE. Najbliższe odbędzie się już w najbliższą środę, 15 maja. Prelegentem będzie Jakub Zasina z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, który przygotował dla nas krótkie wprowadzenie do dyskusji:

„Dla szeregu starych miast przemysłowych nowa, post-industrialna faza kapitalizmu oznaczała załamanie dotychczasowych ścieżek rozwojowych. W tym samym czasie kształcenie akademickie uległo umasowieniu. Liczba instytucji szkolnictwa wyższego oraz liczba ich studentów osiągnęła skalę nieporównywalną z którymkolwiek z wcześniejszych etapów rozwoju gospodarczego świata. Edukacja wyższa, nauka i badania stały się w istocie nowymi „przemysłami”.

W gąszczu rozmaitych pomysłów, inicjatyw, programów i polityk mających na celu gospodarczą i przestrzenną restrukturyzację starych miast przemysłowych znalazły się także te, które postawiły omawiane miasta przed ambitnym wyzwaniem transformacji w ośrodki akademickie, miasta studenckie. Dla wielu z nich stało się to atrakcyjną wizją rozwoju.

W trakcie prezentacji omówione zostaną wyniki badania, którego zasadniczym celem było określenie znaczenia zachowań konsumenckich studentów dla rozwoju gospodarczego i przestrzennego miast poprzemysłowych. W formie studium porównawczego badanie to przeprowadzono wśród reprezentatywnych prób studentów uczelni publicznych w Łodzi w Polsce oraz w Turynie we Włoszech.

W trakcie prezentacji autor postara się odpowiedzieć na następujące pytania:
Jakie są źródła, wielkość i struktura wydatków konsumenckich studentów w miastach poprzemysłowych?
Które branże gospodarek miast poprzemysłowych rozwijają się najsilniej pod wpływem zachowań konsumenckich studentów?
Które rejony miast poprzemysłowych są najintensywniej użytkowane przez studentów?
Jaki jest rytm funkcjonowana miast poprzemysłowych wynikający z zachowań konsumenckich studentów?
Które cechy studentów różnicują ich zachowania konsumenckie?
Jakie działania powinny podejmować władze lokalne w celu wykorzystywania potencjału studentów do dynamizacji rozwoju miast poprzemysłowych?”

Zdjęcie ilustrujące wydarzenie pobrano ze strony: https://www.escpeurope.eu/turin

سرور اختصاصی ایران

املاک منطقه 22

تور کیش

تور اروپا