EN

Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. Studium porównawcze Berlina i Hamburga.

Tytuł

Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. Studium porównawcze Berlina i Hamburga.

Fundator

  • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Partnerzy

Cele projektu

Obecny kryzys migracyjny w skali Europy oraz aktualne relacje polsko-niemieckie stawiają nowe wyzwania przed badaczami procesów migracyjnych. Niniejszy projekt ma na celu określenie charakteru obecności oraz form aktywności społecznej polskich imigrantów w przestrzeni miejskiej. Projekt jest studium porównawczym miast Berlina i Hamburga, w którym docelowo zostaną wykazane analogie bądź zróżnicowania grup polskich migrantów obu miast pod względem zachowań społecznych, przejawów aktywności społecznej oraz  form uczestnictwa w życiu publicznym. Ważnym aspektem badań jest określenie potencjalnych różnic w zachowaniach i rolach społecznych polskich migrantów w zależności od miasta oraz czasu emigracji. Istotny dla autorów projektu jest również jego wymiar aplikacyjny, czyli próba określenia i dopasowania do docelowych grup imigrantów narzędzi, które mogą wpłynąć na wzrost ich społecznego zaangażowania, a w konsekwencji – postępujące procesy integracji.

Okres realizacji

2019 – 2020

Osoby zaangażowane

, ,