EN

Obrony 2018!

4 lipca 2018 r. odbyły się obrony prac magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna, przygotowanych w ramach seminarium pod kierownictwem prof. Iwony Sagan oraz pracowni prowadzonej przez dr inż. Grzegorza Masika i dr Joannę Stępień.

Czytaj więcej

Ćwiczenia terenowe na pograniczu polsko-ukraińskim

W dniach 11-16 czerwca studenci III roku geografii wzięli udział w ćwiczeniach terenowych, które odbyły się na terytorium Polski i Ukrainy. Zajęcia poprowadzili mgr Dominika Studzińska i mgr Karel Doliński z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej wraz z mgr Anną Poraj Górską z Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu. Tematyka zajęć dotyczyła specyfiki pogranicza polsko-ukraińskiego. W trakcie wyjazdu

Czytaj więcej

Działania w ramach projektu COST – ENGAGER

Udział w konferencji w Atenach, a także włączenie w prace grup roboczych to działania podjęte w ostatnim czasie przez członków naszego Zespołu zaangażowanych w realizację projektu Akcji COST pt. „European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation (ENGAGER)”.

Czytaj więcej